47

Je hebt helemaal geen UX bureau nodig

In de aflevering van Pillowtalk, getiteld "Je hebt helemaal geen UX bureau nodig," gaan Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow in op het idee dat organisaties misschien niet altijd een extern UX bureau nodig hebben. Ze benadrukken hoe UX vroeger gezien werd als een extra laagje, maar tegenwoordig, met de toenemende afhankelijkheid van digitale producten, is de vraag of bedrijven nog steeds externe bureaus nodig hebben voor UX een relevante overweging.

UX fuck up van de week

De heren bespreken een frustrerende ervaring met de mobiele app van ING voor creditcardbeheer. Joël deelt zijn irritatie over het onnodig complexe proces voor tweefactorauthenticatie binnen deze specifieke app, een systeem dat inefficiënt en gebruiksonvriendelijk lijkt, vooral wanneer vergeleken met meer gestandaardiseerde methoden.

Stelling 1: UX is niet meer iets dat je extern kunt beleggen

De discussie draait om de noodzaak voor bedrijven om interne UX-capaciteiten te ontwikkelen, gezien de essentiële rol van digitale producten in de huidige bedrijfsvoering. Echter, het inhuren van externe experts voor specifieke projecten of voor het verkrijgen van een frisse blik blijft waardevol. De consensus is dat een mix van interne en externe UX expertise vaak het meest effectief is.

Stelling 2: UX vereist diepgaande kennis van product, organisatie en klant

Het team bespreekt hoe essentieel het is om diepgaande kennis van het product, de organisatie, en de klant te hebben voor effectieve UX. Ze benadrukken dat langdurige relaties met klanten hen in staat stellen om waardevolle domeinkennis op te bouwen, wat cruciaal is voor het succesvol ontwerpen en verbeteren van gebruikerservaringen.

Stelling 3: Voor een goede UX heb je een objectieve blik van buiten nodig

Er wordt geargumenteerd dat, ondanks de waarde van interne kennis, een frisse en objectieve blik van buitenaf cruciaal kan zijn om vastgeroeste patronen te doorbreken en innovatie te stimuleren. Externe bureaus of consultants kunnen onbevooroordeelde perspectieven en nieuwe ideeën aandragen die interne teams misschien over het hoofd zien.

Conclusie

De podcast benadrukt dat, hoewel interne UX-capaciteiten essentieel zijn voor moderne bedrijven, de rol van externe bureaus niet onderschat moet worden. Een combinatie van interne expertise en externe inzichten kan leiden tot de meest uitgebalanceerde en innovatieve UX strategieën. Externe bureaus, zoals Pixelpillow, bieden niet alleen gespecialiseerde kennis en vaardigheden, maar kunnen ook een cruciale rol spelen in het leveren van frisse perspectieven en het stimuleren van innovatie binnen de UX van een organisatie.