71

We worden werkeloos (door AI)

In Pillowtalk aflevering 71 duiken Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow in de discussie over de invloed van AI op de arbeidsmarkt. Ze verkennen de nuance tussen werkloosheid en het verkrijgen van meer vrije tijd door automatisering. De podcast belooft een diepgaande blik op hoe AI ons werk kan veranderen, niet alleen door het overnemen van taken maar ook door het creëren van nieuwe kansen. Met een kritische maar open blik op de toekomst, nodigen ze de luisteraar uit om samen met hen de mogelijkheden en uitdagingen van AI in de creatieve industrie te verkennen.

UX fuck up van de week

Deze week gaat de UX Fuck-Up over een ervaring met American Express waarbij een collega, Willem, wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om Privium te activeren zonder een link of methode te verstrekken om dit daadwerkelijk te doen. Deze communicatiemisstap leidt tot verwarring en frustratie, aangezien Willem niet in staat is de beloofde service te activeren. Dit voorbeeld toont aan hoe gebrekkige communicatie en gebruikerservaring tot problemen kunnen leiden, zelfs bij gevestigde bedrijven zoals American Express.

Stelling 1: Worden we werkloos door AI?

De discussie rond deze stelling draait om de definitie van "werkloosheid" in het licht van AI. Milan, Joël en Gertjan overwegen dat hoewel AI bepaalde taken kan overnemen, dit niet per se leidt tot werkloosheid maar eerder tot een verschuiving in wat we als "werk" beschouwen. Ze speculeren dat AI kan leiden tot een herverdeling van taken, waarbij mensen zich meer kunnen richten op creatieve en minder repetitieve werkzaamheden, mogelijk zelfs bijdragend aan een betere werk-privébalans.

Stelling 2: AI heeft meer voordelen dan nadelen

De tweede stelling brengt een onbeslist debat met zich mee. Het team van Pixelpillow erkent dat AI zowel kansen als uitdagingen biedt. Hoewel er erkenning is voor het potentieel van AI om efficiëntie te verhogen en nieuwe mogelijkheden te creëren, blijven er vragen over de impact op werkgelegenheid en de menselijke connectie met het werk. De consensus lijkt te zijn dat de voordelen en nadelen van AI sterk afhangen van hoe individuen en bedrijven ervoor kiezen om de technologie te implementeren en te gebruiken.

Stelling 3: Kunnen we het verschil maken met AI in ons vakgebied?

De derde stelling onderzoekt of Pixelpillow en vergelijkbare bureaus een competitief voordeel kunnen behalen door AI te integreren. Het team reflecteert op de mogelijkheden van AI om bepaalde taken te automatiseren en processen te stroomlijnen, maar merkt op dat het onderscheidend vermogen waarschijnlijk niet ligt in het gebruik van AI-tools die breed beschikbaar zijn. De discussie suggereert dat de ware waarde van AI ligt in hoe het wordt ingezet om unieke, creatieve oplossingen te ondersteunen die verder gaan dan het routinematige.

Conclusie

De conclusie van de podcast is dat AI ongetwijfeld de manier waarop we werken zal veranderen, maar niet noodzakelijkerwijs leidt tot massale werkloosheid. In plaats daarvan kan AI worden gezien als een hulpmiddel dat nieuwe mogelijkheden biedt voor creativiteit, efficiëntie en persoonlijke ontwikkeling. Milan, Joël en Gertjan benadrukken het belang van een aanpasbare mindset en de bereidheid om te leren en te groeien met de technologie. Hoewel de toekomst onzeker is, is het duidelijk dat AI de potentie heeft om zowel uitdagingen als kansen te bieden, afhankelijk van hoe we kiezen om het te omarmen en toe te passen binnen onze professionele levens en daarbuiten.

Ook interessant:

Podcast #26: Creativiteit verdwijnt door de komst van AI

Podcast #58: Dall-E maakt designers overbodig

Podcast #65: De kracht van conversational UX

Oplossing: Productconfigurators