26

Creativiteit verdwijnt door de komst van AI

In deze aflevering van Pillowtalk, getiteld "Creativiteit verdwijnt door de komst van AI", bespreken Milan, Joël, en Gertjan van Pixelpillow de invloed van AI op creativiteit. Ze beginnen met een luchtige introductie over opnametechnieken en het naderende einde van het jaar, waarna ze overgaan op de impact van de coronapandemie en andere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De discussie dwaalt af naar een brede reflectie op het jaar, inclusief de persoonlijke impact van de pandemie en de positieve kanten die ze desondanks hebben ervaren.

UX fuck up van de week

De "UX fuck up van de week" betreft een fout in het Corona dashboard van de overheid, ingebracht door een trouwe luisteraar, Martijn Hulst. Het probleem lag in de weergave van verschillende gebieden en regio's met betrekking tot COVID-19 risiconiveaus, waarbij het onderscheid tussen diverse waarschuwingskleuren (zoals oranje en rood) slecht zichtbaar was. Dit werd verder bemoeilijkt op schermen met lage kwaliteit, wat de toegankelijkheid en duidelijkheid van cruciale gezondheidsinformatie beperkte.

Stelling 1: Met de komst van AI is auteursrecht achterhaald

De eerste stelling gaat over de vraag of auteursrecht achterhaald is met de komst van AI. Tijdens een hackathon kwam het team van Pixelpillow in aanraking met de mogelijkheden en uitdagingen van AI-technologie, zoals GPT-3 (Chat-GPT). Ze bespreken hoe AI creatieve content kan genereren die niet duidelijk te onderscheiden is van door mensen gemaakte content, wat vragen oproept over originaliteit, auteurschap en de toekomst van creatieve beroepen.

Stelling 2: Een 'not fake news' keurmerk lost alles op

De tweede stelling behandelt de mogelijkheid van een "not fake news" keurmerk om de authenticiteit van informatie te waarborgen. Ze bespreken hoe blockchain-technologie en AI kunnen helpen bij het traceren van de oorsprong van content en het valideren van feiten. Hoewel ze erkennen dat zo'n systeem bij zou kunnen dragen aan het onderscheiden van feit van fictie, blijven er vragen over de uitvoerbaarheid en effectiviteit ervan.

Stelling 3: Als eigenaar van door AI gegenereerde content ben je zelf verantwoordelijk voor plagiaat

Bij de derde stelling gaat het over de verantwoordelijkheid voor plagiaat bij door AI gegenereerde content. De consensus is dat de publiceerder uiteindelijk verantwoordelijk is voor de inhoud, ook als deze door AI is gegenereerd. Dit brengt ethische en juridische vragen met zich mee over het gebruik van AI in creatieve processen.

Conclusie

De podcast eindigt met een diepgaande discussie over de kernvraag: verdwijnt creativiteit door AI? Hoewel ze erkennen dat AI sommige aspecten van creatief werk kan automatiseren en de concurrentie op creatieve markten kan vergroten, blijven ze optimistisch over de unieke waarde van menselijke creativiteit. Ze stellen dat echte creativiteit sprongen maakt die AI (nog) niet kan repliceren en dat de menselijke behoefte om te creëren onvervangbaar is, ongeacht de technologische vooruitgang.