56

De impact van Businessdoelen op Usability

In aflevering 56 van de Pillowtalk podcast, bespreken Milan, Joël en Gertjan de invloed van businessdoelen op usability. Ze benadrukken het belang van een balans tussen de doelen van de business en de behoeften van de gebruiker voor het succes van een product. Pixelpillow streeft naar het creëren van de ultieme gebruikservaring in het digitale domein. Ze lichten toe dat een product dat uitsluitend op businessdoelen is gebaseerd, kan falen in het voldoen aan gebruikersbehoeften.

UX fuck-up van de week

De UX-fout van deze week betreft Shopify en hoe het platform de invoer van land en taal hanteert tijdens het afrekenproces. Milan deelt zijn frustratie over het standaard ingestelde Amerikaanse adres en hoe de veldindeling pas verandert naar het Nederlandse formaat na het selecteren van Nederland, wat tegenintuïtief is. Dit leidt tot verwarring bij de gebruiker, wat illustreert hoe een klein detail in UX-design een grote impact kan hebben op de gebruikservaring.

Stelling 1: Businessdoelen vs. Gebruikersdoelen

De eerste stelling verkent de vermeende tegenstelling tussen business- en gebruikersdoelen. Gertjan argumenteert dat er op korte termijn wellicht tegenstrijdige doelen kunnen zijn, maar op lange termijn levert het koesteren van gebruikers altijd voordelen op voor de business. Ze bespreken hoe interne conflicten binnen bedrijven, vaak veroorzaakt door gescheiden afdelingen of 'silos', negatieve effecten kunnen hebben op de klantervaring.

Stelling 2: De invloed van de 'HIPPO'

Bij de tweede stelling wordt de invloed van de 'Highest Paid Person's Opinion' (HIPPO) besproken als een mogelijke bedreiging voor de balans tussen business- en gebruikersdoelen. Ze erkennen dat niet alleen de mening van hoogbetaalde individuen, maar ook de meest dominante personen in een discussie, de uitkomst kunnen beïnvloeden. Dit onderstreept het belang van gebruikersonderzoek en user-centered design als tegenwicht tegen dergelijke biases.

Stelling 3: Praten met gebruikers

De laatste stelling benadrukt dat directe communicatie met gebruikers essentieel is voor het vinden van een goede balans tussen business- en gebruikersdoelen. Door middel van gebruikersonderzoek kunnen designers en bedrijven concrete bewijzen verzamelen die aantonen waar en waarom bepaalde aspecten van een product niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker. Dit kan vervolgens helpen om interne overtuigingen en de richting van projecten bij te sturen.

Conclusie

De podcast benadrukt het belang van een evenwichtige benadering waarbij zowel businessdoelen als gebruikersdoelen worden gerespecteerd. Milan, Joël en Gertjan bespreken hoe de uitdagingen in het bereiken van dit evenwicht vaak voortkomen uit interne dynamieken binnen bedrijven, de invloed van dominante personen en de noodzaak van voortdurende dialoog met gebruikers. Het gebruikersonderzoek wordt gezien als een cruciaal instrument om biases te overwinnen en een product succesvol te maken. Ze moedigen luisteraars aan om hun ervaringen en vragen te delen, benadrukkend dat feedback van gebruikers essentieel is voor continue verbetering.