User Centered Design en Design Thinking

Design thinking is een creatieve probleemoplossende methode die zich richt op het begrijpen van de menselijke behoeften. Bij Pixelpillow hebben we deze methode omarmt, omdat we zo echt digitale producten kunnen ontwerpen en bouwen die aansluiten bij de businessdoelen van onze klanten, maar ook bij de verwachting van eindgebruikers.

We geloven namelijk dat een goed ontworpen product alleen kan slagen als het is gebaseerd op inzicht in de behoeften van de mensen die het gaan gebruiken.

User Centered Design (UCD)

User Centered Design is een designbenadering waarbij het gemak van de eindgebruiker voorop staat. UCD is bedoeld om te zorgen dat eindgebruikers makkelijker kunnen werken met producten en diensten. Designers die UCD toepassen, proberen zich te verplaatsen in de schoenen van de eindgebruiker en hun behoeften te begrijpen.

Wat is het verschil met human centered design?

In ons vakgebied hebben we het regelmatig over de gebruiker (user). Sterker: alle terminologie is hierop afgestemd. User Centered Design, User Experience, etc. De trend die je nu ziet ontstaan is dat er niet meer over gebruikers gesproken wordt, maar over mensen. En daar zijn we het bij Pixelpillow mee eens. Gebruikers zijn mensen, met een verhaal, emoties en behoeften.  Dat is ook de reden dat wel altijd eerst met echte mensen om tafel gaan om behoeften op te halen, om die vervolgens te vertalen naar een passende oplossing.

Design Thinking methode

Design thinking is een creatieve probleemoplossingsmethode die zich richt op het begrijpen van de mensen voor wie je iets ontwerpt (de “users”), het identificeren van hun behoeften en het bedenken van creatieve oplossingen die aan die behoeften voldoen. Design thinking wordt vaak gebruikt in de productontwikkeling, maar kan ook toegepast worden op andere problemen, zoals organisatieverandering of marketingstrategieën.

Design thinking komt voort uit het “user-centered design”-proces, wat betekent dat de behoeften van de eindgebruikers centraal staan in het ontwerpproces. User-centered design is een iteratief proces waarbij designers steeds weer terugkomen op het ontwerp om het aan te passen aan de feedback van gebruikers. Design thinking gaat een stap verder en probeert oplossingen te bedenken die nog niet eens door de gebruikers zelf bedacht kunnen worden. Dit vereist een andere mindset dan user-centered design, waarbij designers niet langer alleen maar reageren op de behoeften van gebruikers, maar ook proberen te anticiperen op toekomstige behoeften. Design thinking is een creatieve aanpak om problemen op te lossen, waarbij designers niet alleen maar reageren op de behoeften van gebruikers, maar ook proberen te anticiperen op toekomstige behoeften.

Onze design thinking stappen

Bij Pixelpillow hebben we het design thinking proces volledig geïntegreerd in onze bewezen aanpak. De methode kent de volgende stappen:

Het grote verschil is dat we bij Pixelpillow, na het testen en uitwerken van de designs ook het daadwerkelijke product technisch realiseren en vervolgens blijven werken aan het optimaliseren en doorontwikkelen van de site of webapplicatie.  Concreet betekent het bovenstaande dat we niet alleen kijken naar wat de opdrachtgever en gebruikers nu nodig hebben, maar ook naar waar hun behoeften in de toekomst liggen. Op die manier kunnen we meegroeien met onze opdrachtgevers en inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Hoe wij werken

Bij alles wat we doen betrekken we de gebruiker. Want wie weet nou beter hoe iets moet werken, dan degene die je product ook daadwerkelijk gebruikt. Met onze bewezen aanpak onderzoeken we gebruikersbehoeften, inventariseren we business doelen. En waar deze samenkomen maken we een doordacht digitaal product.

Weten hoe? Bekijk ons bewezen aanpak
Kick-off en Plan van aanpak
UX Research
Uitkomsten UX Research
Prototype & Test
Uitkomsten Usability Test
Scope, Budget en Planning
Implementatie
Lancering
Service & Support
Optimalisatie & Doorontwikkeling
Benieuwd hoe wij design thinking toepassen?
Wil je een keer sparren over de mogelijkheden die design thinking jou biedt? Dan kunnen we direct even wat mooie cases laten zien en succesverhalen delen van klanten waarbij we design thinking al succesvol hebben toegepast.
Ja, vertel me meer
Alles duidelijk?
Veelgestelde vragen over Design Thinking
Wat is design thinking?
Design thinking is een creatieve probleemoplossingsmethode die zich richt op het begrijpen van de gebruiker, het identificeren van uitdagingen en het bouwen van innovatieve oplossingen.
Wat zijn de 5 stappen van design thinking?
De 5 stappen van design thinking zijn:
1. Begrijp de uitdaging
2. Identificeer de behoeften van de gebruiker
3. Brainstorm oplossingen
4. Prototype en test de oplossingen
5. Implementeer de oplossingen
Wat zijn design thinking tools?
Een aantal bekende tools die vaak gebruikt worden om invulling te geven aan de design thinking methode zijn:
- Miro (https://miro.com/)
- Usability Hub (https://usabilityhub.com/)
- Dovetail (https://dovetailapp.com/)
Waar gebruik je design thinking?
Design thinking kan worden toegepast in verschillende sectoren zoals de creatieve industrie, ICT, productontwikkeling, maar ook in de dienstverlening. Wat design thinking uniek maakt is dat het niet alleen gericht is op het harde vakmanschap, maar ook op de menselijke factor. Design thinking is dus zeker niet alleen bedoeld voor ‘creatievelingen’, maar kan juist een waardevolle aanvulling zijn in een meer traditionele bedrijfscultuur.
Nog meer weten?
Veelgestelde vragen over User Centered Design
Wat is User Centered Design (UCD)?
User centered design is een ontwerpproces waarbij de focus ligt op de eindgebruiker. Het doel van user centered design is om producten en diensten te maken die aansluiten bij de behoeften, wensen en verwachtingen van de eindgebruiker. User centered design maakt gebruik van verschillende technieken om inzicht te krijgen in de eindgebruiker, zoals interviews, surveys, observaties en het uitvoeren van usability tests.
Wat is het doel van user centered design?
Het doel van user centered design is om producten en diensten te maken die aansluiten bij de behoeften, wensen en verwachtingen van de eindgebruiker. User centered design gaat ervan uit dat als een product of dienst aansluit bij de behoeften van de eindgebruiker, de kans groter is dat het product of de dienst succesvol zal zijn.
Wat zijn de principes van user centered design?
De principes van user centered design zijn als volgt:
- Inzicht krijgen in de eindgebruiker: het is belangrijk om te weten wie de eindgebruiker is, wat zijn of haar behoeften zijn en hoe hij of zij werkt. Dit kan door middel van observatie, interviews en surveys.
- Samenwerken met de eindgebruiker: het is belangrijk om de eindgebruiker te betrekken bij het ontwerpproces, zodat zij of hij input kan leveren en het ontwerp beter aansluit op de behoeften.
- Iteratief ontwerpen: het ontwerp wordt in kleine stappen gemaakt, waarbij elke stap wordt getest met de eindgebruiker. Op basis van de feedback die wordt ontvangen, kan het ontwerp worden aangepast.
- Constant testen: het is belangrijk om het ontwerp regelmatig te testen met de eindgebruiker, zodat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost.

Design thinking is een methode die ervoor zorgt dat je als ontwerper niet alleen kijkt naar het product, maar ook naar de gebruiker. Je moet de gebruiker begrijpen en je ontwerp daarop afstemmen.