45

Terminologie in Tech

In deze aflevering van Pillowtalk, getiteld "Terminologie in Tech", bespreken Milan, Joël, en Gertjan van Pixelpillow de verwarring en complexiteit rondom technische termen zoals UI, UX, front-end, back-end, en meer. Ze belichten hoe de veelvoud aan termen in de techwereld niet alleen professionals, maar ook klanten kan verwarren. Het team stelt voor om minder in niches te denken en meer focus te leggen op duidelijkheid en het begrip van de klant.

UX fuck-up van de week

Gertjan deelt een persoonlijke ervaring met een verpakking van huzarensalade, waarbij het traditionele plastic lepeltje ontbrak, vermoedelijk vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Dit incident belicht een gebruikservaring buiten het digitale domein en onderstreept het belang van het inzicht in de klantbehoefte, zelfs bij zoiets eenvoudigs als een saladeverpakking.

Stelling 1: UI en UX is uiteindelijk gewoon hetzelfde

Het team bespreekt de relatie tussen UI (User Interface) en UX (User Experience), waarbij ze concluderen dat hoewel UI onderdeel is van UX, deze termen niet hetzelfde betekenen. Ze benadrukken het belang van duidelijke definities voor zowel professionals binnen het vakgebied als voor klanten. De discussie belicht hoe terminologie kan variëren per organisatie en hoe dit soms meer verwarring dan verduidelijking brengt.

Stelling 2: Klanten hebben het meest last van die terminologie

De discussie vervolgt met hoe de overvloed aan technische termen verwarrend kan zijn voor klanten, vooral wanneer termen zoals CX (Customer Experience) en service design worden geïntroduceerd. Het team suggereert dat hoewel deze termen voor sommige bureaus van strategisch belang kunnen zijn, ze voor klanten vaak meer vragen dan antwoorden opleveren.

Stelling 3: Termen zijn niet interessant; iedereen is een ontwerper

In het laatste deel van de discussie betoogt het team dat de specifieke terminologie minder relevant is dan de vaardigheden en het vermogen om problemen op te lossen, zowel in design als in techniek. Ze stellen dat de focus moet liggen op wat professionals daadwerkelijk kunnen bijdragen aan projecten, in plaats van hoe ze zichzelf labelen. Dit perspectief is vooral relevant bij het zoeken naar talent en het positioneren in de markt.

Conclusie

De podcast onderstreept het belang van heldere communicatie en het overstijgen van jargon in de techwereld. Milan, Joël, en Gertjan concluderen dat, hoewel specifieke termen nuttig kunnen zijn voor positionering en zoekoptimalisatie, de essentie ligt in het vermogen om klantproblemen effectief op te lossen. Ze pleiten voor een terugkeer naar de basis van design en technologie, waarbij de nadruk ligt op vaardigheden en oplossingen, in plaats van op ingewikkelde terminologie.