30

Design systems vs. de hacker mentality

Het thema van deze aflevering "design systems vs. de hacker mentality" is gericht op de zoektocht naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein.

UX Fuck-up van de Week

Gertjan deelt een frustratie over het maken van een doktersafspraak via mijngezondheid.net, waarbij de toegang niet direct beschikbaar was zonder eerst te bellen voor activatie. Dit leidde tot onnodige complicaties en vertragingen, ondanks de bedoeling het proces te digitaliseren en te vereenvoudigen.

Stelling 1: Designsysteem draagt niet bij aan optimale gebruikservaring

De discussie draait om de vraag of designsystemen de gebruikservaring bevorderen. Ze bespreken hoe designsystemen efficiëntie kunnen bieden door herbruikbare componenten maar tegelijkertijd creativiteit en flexibiliteit kunnen beperken. De balans tussen gestandaardiseerde designs en maatwerk voor specifieke gebruikersbehoeften is cruciaal.

Stelling 2: Designsysteem maakt nieuwe functionaliteit ontwikkelen omslachtig

Het team overweegt of designsystemen het ontwikkelen van nieuwe functies moeilijker maken. Ze concluderen dat het afhangt van de context; voor de ontwerpfase kan het beperkend werken, maar voor de ontwikkelingsfase kan het juist efficiëntie bevorderen. Het belang van dynamische en aanpasbare designsystemen wordt benadrukt.

Stelling 3: Hacker mentality is prima voor producten die niet lang mee hoeven te gaan

De discussie erkent dat een hacker mentality nuttig kan zijn voor kortlopende projecten of in de beginfase van een product. Deze aanpak kan snelheid en pragmatisme bieden, maar het is belangrijk om later over te gaan op duurzamere en systematischere methoden als het project succesvol blijkt.

Conclusie

Ze concluderen dat zowel designsystemen als een hacker mentality hun plaats hebben in de digitale ontwerp- en ontwikkelingswereld. Een designsysteem biedt consistentie en efficiëntie, terwijl een hacker mentality snelle oplossingen en flexibiliteit biedt. Het evenwicht tussen deze benaderingen, afhankelijk van het project en de fase waarin het zich bevindt, is cruciaal voor het creëren van effectieve en duurzame digitale ervaringen.