11

Ontwerpen voor een Crisis

In aflevering 11 van de Pillowtalk-podcast, die plaatsvindt tijdens de coronacrisis, bespreken Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow hoe design en communicatie veranderen in tijden van crisis. Opgenomen vanuit hun huizen via videoverbinding, gaat deze aflevering over de uitdagingen en kansen die ontstaan bij het ontwerpen voor een crisis.

UX fuck up van de week

Gertjan deelt een frustrerende ervaring met online educatieve tools die hij gebruikt voor homeschooling. Een specifieke tool, Rekentuin, laat ouders accounts voor hun kinderen aanmaken zonder een verplicht e-mailadres. Echter, zonder dit e-mailadres blijken de accounts onbruikbaar omdat inloggegevens per e-mail worden verzonden. Dit leidde tot verwarring en extra werk voor Gertjan, die accounts moest verwijderen en opnieuw aanmaken met zijn eigen e-mailadres.

Stelling 1: In tijden van crisis maak je betere ontwerpkeuzes

De discussie focust op hoe de druk van een crisis leidt tot snellere en mogelijk meer gefocuste ontwerpkeuzes. Crisissituaties dwingen bedrijven om snel te innoveren en te improviseren, resulterend in het realiseren van MVP's (Minimum Viable Products) die direct waarde bieden. De crisis biedt een uniek perspectief waarin traditionele processen worden uitgedaagd en de nadruk ligt op essentiële functies en diensten.

Stelling 2: Design thinking biedt niet voldoende snelheid voor crisiscommunicatie

Het panel is van mening dat design thinking mogelijk te traag is voor effectieve crisiscommunicatie, vooral in de initiële fasen van een crisis. De noodzaak voor directe actie en duidelijke, ongecompliceerde communicatie staat centraal. In crisissituaties is er vaak geen tijd voor uitgebreide onderzoeks- en ontwerpprocessen, en moet de focus liggen op snelle, duidelijke en directe communicatie.

Stelling 3: Overheidswebsites zijn niet ontworpen voor een crisis

De sprekers constateren dat overheidswebsites niet goed zijn voorbereid op crisiscommunicatie. Ze vinden dat de informatie over de crisis slecht vindbaar is en dat de communicatie niet duidelijk genoeg is. Er wordt gesuggereerd dat er meer directe en toegankelijke communicatiemethoden nodig zijn om burgers effectief te informeren tijdens een crisis.

Conclusie

De podcast belicht de cruciale rol van design en communicatie in tijden van crisis. De sprekers erkennen dat crisissituaties unieke uitdagingen met zich meebrengen die vragen om snelle, innovatieve oplossingen. Er is een consensus dat de crisis nieuwe inzichten biedt in hoe ontwerpkeuzes onder druk worden gemaakt en benadrukt het belang van duidelijke, toegankelijke communicatie, vooral vanuit overheidsinstanties. De pandemie heeft aangetoond dat er ruimte is voor verbetering in hoe we ontwerpen en communiceren in tijden van nood.