70

Hoe bepaal je als creatief of bureau je prijs?

In deze aflevering van Pillowtalk, bespreken Milan, Joël, en Gertjan van Pixelpillow het belangrijke onderwerp van prijsbepaling voor creatieven en bureaus. Ze reflecteren op hun ervaring met fixed price modellen en delen hun overstap naar flexibelere pricing strategieën zoals werken met bandbreedtes en sprints. Dit biedt niet alleen meer eerlijkheid naar de klant, maar geeft ook meer rust en flexibiliteit in het ontwikkelproces.

UX fuck up van de week

De UX-fout van de week betreft de onhandige implementatie van meerdere bankpasjes in Apple Wallet, waardoor het lastig is om onderscheid te maken tussen verschillende rekeningen. Dit leidt tot frustratie en verwarring bij het afrekenen, omdat gebruikers moeite hebben het juiste pasje te selecteren vanwege het ontbreken van visuele cues en namen op de pasjes.

Stelling 1: Fixed price is geen haalbaar prijsmodel voor een bureau

Het team bespreekt hoe het werken met een vast prijsmodel (fixed price) beperkingen oplegt die niet in het voordeel zijn van de eindgebruiker, de klant, of het bureau zelf. Vaste prijzen dwingen tot een rigide projectomvang, wat innovatie en flexibiliteit tijdens het ontwikkelproces kan beperken. Door over te stappen op flexibelere modellen kunnen ze beter inspelen op onverwachte ontwikkelingen en meer waarde bieden.

Stelling 2: Voor gestandaardiseerde oplossingen is nacalculatie niet slim

Voor gestandaardiseerde oplossingen, die minder complex en variabel zijn, is een fixed price model vaak geschikter. Deze projecten hebben minder onbekende variabelen en kunnen daardoor efficiënter en met minder risico voor zowel de klant als het bureau worden uitgevoerd. Nacalculatie zou in deze context leiden tot lagere inkomsten voor het bureau bij toenemende efficiëntie.

Stelling 3: Sprints zijn de heilige graal voor bureaus

Het team van Pixelpillow ziet het werken in sprints, een flexibele en iteratieve aanpak, als een optimale methode voor de ontwikkeling van webapplicaties en complexe projecten. Deze methode bevordert samenwerking, aanpassingsvermogen en continue verbetering. Het stelt hen in staat om samen met de klant het product geleidelijk te ontwikkelen en te verfijnen, wat leidt tot betere eindresultaten en meer tevredenheid bij zowel het bureau als de klant.

Conclusie

Milan, Joël, en Gertjan concluderen dat flexibiliteit in prijsmodellen cruciaal is voor het succes van een digitaal bureau zoals Pixelpillow. Vaste prijzen bieden geen ruimte voor de dynamiek en onvoorspelbaarheid die kenmerkend zijn voor digitale projecten. Door te kiezen voor bandbreedtes, sprints, en andere flexibele pricing strategieën, kunnen ze beter inspelen op de behoeften van de klant, innovatie stimuleren, en de kwaliteit van hun werk verbeteren.