14

Vaar Niet Blind op Consistentie in Ontwerp

In deze aflevering van Pillowtalk, gehost door Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow, staat het thema consistentie in ontwerp centraal. Ze introduceren het onderwerp door te reflecteren op de huidige stand van zaken in Rusland met betrekking tot COVID-19 en maken een bruggetje naar het belang van consistentie in het digitale domein. Het trio deelt hun expertise op het gebied van gebruikservaringen en ontwerp, met een specifieke focus op de nuances van consistentie binnen projecten en producten.

UX Fuck-up van de week

De discussie begint met een algemene observatie van de coronamaatregelen in supermarkten, specifiek bij Albert Heijn, en de verwarring die ontstaat door de verandering in het desinfectiebeleid voor winkelwagentjes. Dit leidt tot een bredere discussie over hoe verschillende benaderingen in de uitvoering van veiligheidsmaatregelen voor verwarring zorgen onder consumenten, wat de complexiteit van het ontwerpen van duidelijke en effectieve gebruikerservaringen in de praktijk benadrukt.

Stelling 1: Conventies volgen levert altijd het beste resultaat op

De eerste stelling daagt het idee uit dat het volgen van conventies altijd leidt tot het beste resultaat in ontwerp. Door voorbeelden zoals het hamburgermenu te analyseren, concluderen ze dat hoewel conventies nuttig zijn voor herkenbaarheid en gebruiksgemak, het klakkeloos toepassen ervan niet altijd de beste oplossing is. Ze benadrukken het belang van het begrijpen van de context en het doel achter een conventie voordat deze wordt toegepast.

Stelling 2: Consistentie is cruciaal voor een goede gebruikservaring

De tweede stelling focust op het belang van consistentie voor een goede gebruikservaring. Het trio is het eens dat consistentie belangrijk is, maar benadrukt dat er ruimte moet zijn voor flexibiliteit en aanpassing aan de context van het project. Ze bespreken hoe een te strikte benadering van consistentie kan leiden tot een gebrek aan originaliteit en onderscheidend vermogen.

Stelling 3: Liever minder consistent, maar een onderscheidend product

De laatste stelling onderzoekt of het beter is om minder consistent te zijn als dit betekent dat het product meer onderscheidend is. De discussie erkent dat afwijkingen van conventies en consistentie kunnen bijdragen aan een unieke en memorabele gebruikservaring, mits deze goed worden uitgevoerd en gerechtvaardigd zijn binnen de context van het product en de doelgroep.

Conclusie

De podcast sluit af met de consensus dat, hoewel consistentie een belangrijk element is in ontwerp voor gebruikservaring, het blindelings volgen ervan of het toepassen zonder de onderliggende context te begrijpen, kan leiden tot gemiste kansen voor innovatie en onderscheiding. Milan, Joël, en Gertjan benadrukken het belang van balans tussen consistentie en creativiteit, en het aanpassen van ontwerpprincipes aan de specifieke behoeften van het project en de gebruikers.