52

De balans tussen KPI's en kwaliteit

In deze aflevering van Pillowtalk duiken Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow in het thema "De balans tussen KPI's en Kwaliteit". Ze starten met de observatie dat focus op KPI's (Key Performance Indicators) vaak ten koste gaat van de kwaliteit. Dit is vooral relevant in contexten waar maximale uren en declarabiliteit centraal staan. Ze stellen dat kwaliteit ingebouwd kan en moet worden in het proces om hoge productstandaarden te waarborgen. Dit is essentieel om aan zowel interne als gebruikerseisen te voldoen.

UX fuck up van de week

Martijn introduceert een UX-fout met het ontwerp van een kratje bier, waarbij het handvat te nauw is voor comfortabele grip. Dit voorbeeld illustreert hoe een schijnbaar klein ontwerpaspect grote ongemakken kan veroorzaken voor de gebruiker. Het benadrukt het belang van praktijktests en gebruikersfeedback in het ontwerpproces.

Stelling 1: Meer focus op cijfers gaat altijd ten koste van kwaliteit

De discussie erkent dat een exclusieve focus op cijfers de kwaliteit kan schaden, tenzij kwaliteit zelf als een objectieve maatstaf wordt geïntegreerd. Ze concluderen dat het uitdagend is om kwaliteit te meten, vooral in creatieve processen waar subjectiviteit een grote rol speelt. Dit segment benadrukt het belang van het vinden van een balans tussen meetbare prestaties en de minder tastbare aspecten van kwaliteit.

Stelling 2: Liever altijd businessdoelen halen dan elk product van het hoogste niveau afleveren

De discussie richt zich op de vraag of het behalen van businessdoelen belangrijker is dan het garanderen van het hoogste kwaliteitsniveau. Ze stellen dat, hoewel businessdoelen cruciaal zijn, het streven naar kwaliteit inherent is aan hun werk bij Pixelpillow. Ze erkennen dat sommige projecten en klanten meer baat kunnen hebben bij een focus op snelle levering en functionaliteit, terwijl anderen meer waarde hechten aan kwaliteit en detail.

Stelling 3: Kwaliteit is overrated

Deze stelling wordt gebruikt om de complexiteit en subjectiviteit van 'kwaliteit' te onderzoeken. Hoewel ze het erover eens zijn dat kwaliteit niet allesbepalend moet zijn en in dienst moet staan van het doel, benadrukken ze ook het belang van kwaliteit in hun werk. De discussie wijst op de uitdagingen bij het definiëren en meten van kwaliteit, vooral in creatieve en technische beroepen.

Conclusie

De podcast benadrukt het belang van het vinden van een evenwicht tussen het nastreven van KPI's en het handhaven van kwaliteit. Milan, Joël, en Gertjan van Pixelpillow erkennen de complexiteit van het meten van kwaliteit en het belang van flexibiliteit en focus in hun proces. Ze concluderen dat hoewel cijfers belangrijk zijn voor het beoordelen van prestaties, kwaliteit een cruciale rol speelt in het voldoen aan de verwachtingen van klanten en gebruikers, en inherent is aan de waarden en doelen van Pixelpillow.