49

What the f*ck is Web3?

Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow bespreken het concept van Web3, een term die ze recent zijn tegengekomen en die staat voor het gedecentraliseerde internet. Ze verkennen de relatie van Web3 met blockchain, NFT's, en de potentiële invloed ervan op de digitale en financiële wereld. Ondanks enige verwarring rond de term, duiken ze diep in de materie, vragend of Web3 echt een revolutie zal betekenen of slechts een hype is.

UX fuck up van de week

De UX fuck-up draait om een onhandige ervaring van Milan met een zwembadreserveringsapp. De app werd geüpdatet, waardoor de terminologie verwarrend werd; "meedoen met een les" bleek de optie te zijn voor het reserveren van een tijdslot voor banenzwemmen, wat tegenintuïtief was. Deze ervaring belicht het belang van duidelijke microcopy en hoe een kleine verwarring grote frustraties kan veroorzaken.

Stelling 1: Napster was ook al Web3

De discussie gaat over of Napster, een vroege peer-to-peer filesharing service, als een voorloper van Web3 beschouwd kan worden. Ondanks de gedecentraliseerde aard van Napster, concluderen ze dat het verschil met Web3 ligt in het aspect van eigenaarschap en traceerbaarheid die blockchain en NFT's bieden, iets wat Napster miste.

Stelling 2: Web3 lost geen probleem op

Het team debatteert of Web3 daadwerkelijk bestaande problemen oplost. Ze erkennen dat terwijl bepaalde toepassingen van Web3, zoals gedecentraliseerde financiën (DeFi) en NFT's, innovatieve oplossingen bieden voor specifieke kwesties, het bredere concept van Web3 niet noodzakelijkerwijs een universeel probleem adresseert, vooral niet in contexten zoals Nederland waar het digitale infrastructuur al goed ontwikkeld is.

Stelling 3: Investeren in NFT's is een goed idee

Over het investeren in NFT's zijn ze sceptisch. Hoewel er verhalen zijn van mensen die aanzienlijke winsten hebben gemaakt door vroeg in NFT's te investeren, zijn er ook kritieken op het systeem, waaronder het hoge energieverbruik van blockchain en de volatiliteit van de markt. Ze bespreken ook het probleem van het daadwerkelijke eigendom en auteursrechten binnen de NFT-wereld.

Conclusie

De podcast eindigt met een gemengd gevoel over Web3 en NFT's. Hoewel ze erkennen dat er potentieel is voor innovatie en dat sommige aspecten van Web3 en NFT's bestaande problemen kunnen oplossen, blijven er veel vragen onbeantwoord over de praktische uitvoerbaarheid, de impact op de samenleving, en of deze technologieën echt duurzame oplossingen bieden. Ze benadrukken het belang van kritisch denken en voorzichtigheid bij het omarmen van deze nieuwe digitale trends.