44

Gewoon ondernemen

In deze aflevering van Pillowtalk, getiteld "Gewoon Ondernemen", duiken Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow in de wereld van ondernemerschap in Nederland. Ze bekritiseren de traditionele opvattingen over succes, zoals de associatie met het bezitten van dure auto's en het niet delen of juist opscheppen over inkomsten. Ze pleiten voor een herdefiniëring van succes, waarbij geluk en een gezonde balans tussen werk en privé centraal staan, los van materiële statussymbolen.

UX fuck-up van de week

Gertjan vertelt over zijn frustrerende ervaring met het bestellen van een OV-kaart voor zijn zoon via de NS website. De website was onduidelijk over wie de aanvrager moest zijn, hij of zijn zoon, wat verwarring veroorzaakte. Verder liep hij vast op het uploaden van een foto voor de kaart, zonder duidelijke foutmelding over wat er mis was, wat de ervaring verder bemoeilijkte.

Anecdote 1 - Gewoon jezelf zijn is een mooi filter om de juiste klanten aan te trekken

Milan deelt een persoonlijke ervaring over klantperceptie en het belang van authentiek blijven. Hij werd teruggefeedbackd dat hij er te casual uitzag tijdens een klantontmoeting, ondanks het succes van het project. Dit benadrukt hoe uiterlijke presentatie kan botsen met professionele verwachtingen, maar dat authentieke zelfexpressie uiteindelijk niet in de weg staat van zakelijk succes.

Anecdote 2 - Zaken zo objectief mogelijk maken

Joël reflecteert op een misverstand met een klant over het woord "bold" in een ontwerpproject. Dit leidde tot inzichten over het belang van duidelijke communicatie en het afstemmen van verwachtingen, om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde definitie van succes hanteert en teleurstellingen voorkomt.

Anecdote 3 - Start before you're ready. Behalve als je nog geen akkoord hebt op de offerte

Een verhaal over een miscommunicatie met een klant illustreert het belang van het afstemmen van verwachtingen over projectdetails zoals kernwaarden. Dit leert Pixelpillow het belang van geduld en het afwachten tot alle afspraken duidelijk zijn voordat met het werk wordt begonnen.

Anecdote 4 - Verloochen nooit je principes

Milan bespreekt de uitdagingen van het handhaven van een gezonde werk-privébalans in het licht van klantverwachtingen, met name in de entertainmentindustrie. Hij benadrukt het belang van grenzen stellen en het niet toegeven aan de 9-tot-5-mentaliteit om een gezond ondernemerschap te behouden.

Anecdote 5 - Beter te veel communiceren dan te weinig

Een confrontatie over BTW-verwachtingen met een stichting als klant onthult hoe essentieel duidelijkheid en communicatie zijn bij het opstellen van offertes en contracten. Dit verhaal dient als een leermoment voor Pixelpillow over het belang van voorafgaande duidelijkheid over financiële afspraken.

Conclusie

De aflevering benadrukt het belang van authentiek ondernemen, waarbij geluk en persoonlijke voldoening voorop staan, in tegenstelling tot materieel succes. De anekdotes van Milan, Joël en Gertjan van Pixelpillow onderstrepen de waarde van duidelijke communicatie, het afstemmen van verwachtingen, en het behouden van een gezonde werk-privébalans. Ze benadrukken dat ware succes in ondernemen niet gemeten wordt aan de hand van uiterlijk vertoon, maar door innerlijke voldoening en het handhaven van persoonlijke principes.